ABOUT DUROPAL

Duropal ศิลป์แห่งงานตกแต่งภายในอย่างแท้จริง ผูกรวมไอเดียงานออกแบบของคุณให้กลายเป็นจริง ความงดงามของงานตกแต่งถูกผสมผสานรวมเป็นหนึ่งเมื่อแผ่นลามิเนต Duropal ถูกนำมาร้อยเรียงเพื่อสรรค์สร้างงานตกแต่งในรูปแบบใหม่ๆ Duropal ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยมจากการผลิตและดูแลคุณภาพอย่างประณีตจากประเทศเยอรมัน หากคุณพร้อมจะสร้างงานศิลป์ Duropal มีตัวแทนจำหน่ายพร้อมให้บริการแล้วในประเทศไทย